Stefaniya

make-up: Ekaterina Ilina
photo: Yana Khankhatova
model: Stefaniya Sidletskaya